CENNÍK VÝKONOV NEHRADENÝCH ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU

Analgosedácia, intravenózna injekcia midazolam na žiadosť pacienta – 10 EUR

Inhalačná analgosedácia, Entonox, oxid dusný na žiadosť pacienta – 25 EUR

Kološortky – 2 EUR

Lekárske potvrdenie na individuálne stravovanie – 10 EUR

Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu – 10 EUR