CENNÍK VÝKONOV NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA A NEHRADENÝCH ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU

Analgosedácia / intravenózna injekcia na žiadosť pacienta – 15 EUR

Inhalačná analgosedácia, Entonox, oxid dusný na žiadosť pacienta – 25 EUR

Manažment pacienta – 10 EUR

Kološortky – 2 EUR

Lekárske potvrdenie na individuálne stravovanie – 10 EUR

Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu – 10 EUR