O NÁS

MUDr. Martin Weis - lekár

Ukončená Lekárska fakulta UK v Bratislave v roku 1998. 14 rokov pracoval ako lekár na Internom oddelení a JIS Nemocnice Levice, prechodne aj ako lekár RZP Levice. V roku 2001 absolvoval atestáciu v odbore vnútorné lekárstvo a začal sa venovať gastroenterológii a endoskopiám. Špecializačnú skúšku v odbore gastroenterológia absolvoval v roku 2005. Odvtedy pôsobil na gastroenterologickej ambulancii a zároveň ako ordinár pre gastroenterológiu pre hospitalizovaných pacientov Nemocnice Levice. Od roku 2012 pracuje ako vedúci lekár Gastroenterologickej ambulancie, W-MED s.r.o. , Poliklinika Levice. Absolvoval viaceré domáce i zahraničné kurzy a certifikáty v diagnostickej a terapeutickej endoskopii. Venuje sa celému spektru gastroenterologických ochorení v rámci poskytovania primárnej gastroenterologickej starostlivosti pre pacientov okresu Levice a okolia, no jeho hlavnou oblasťou záujmu sú endoskopické intervencie, predovšetkým v oblasti dolnej časti tráviaceho traktu. V rokoch 2017 – 2024 pôsobil vo funkcii krajského odborníka Nitrianskeho kraja pre odbor gastroenterológia.

Bc. Alica Siládová - zdravotná sestra

Ukončené stredoškolské vzdelanie SZŠ Nové Zámky, ukončené vysokoškolské vzdelanie VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, zdravotná sestra na koronárnej jednotke JIS, I. interná Klinika FN Bratislava, zdravotná sestra urgentného príjmu Interné oddelenie, Nemocnica Levice, endoskopická sestra Nemocnica Levice od r. 2015, aktuálne od r. 2018 – doteraz špecializovaná endoskopická sestra, GE ambulancia, W – MED, Levice

Katarína Hiselská - zdravotná sestra

Ukončené stredoškolské a nadstavbové štúdium na SZŠ v Nitre, odbor všeobecná diplomovaná sestra, pracovala ako zdravotná sestra na koronárnej jednotke 1. internej kliniky FN v Bratislave, neskôr ako zdravotná sestra na imunoalergologickej a infektologickej ambulancii v Leviciach, aktuálne od r. 2022 – doteraz ako špecializovaná endoskopická sestra, GE ambulancia, W – MED, Levice.

História vzniku gastroenterologickej ambulancie a poskytovania starostlivosti pre pacientov s ochoreniami tráviaceho traktu v levickom okrese sa datuje ešte do minulého storočia, kedy v roku 1982 ambulanciu založil môj otec MUDr. Ján Weis. V tých časoch začali realizovať spolu so zdravotnými sestrami Jankou Šustákovou a vrchnou sestrou interného oddelenia Ruženkou Kopkovou prvé flexibilné endoskopické vyšetrenia hornej časti tráviaceho traktu a vyšetrenia distálnej časti hrubého čreva vtedy ešte rigídnym rektoskopom, pričom postupne sa prechádzalo na flexibilné endoskopie aj v dolnom tráviacom trakte. Ja som sa začal intenzívnejšie venovať gastroenterológii pod vedením môjho otca od roku 2001, kedy som po ukončení LF UK v Bratislave v roku 1998 úspešne atestoval  v odbore vnútorné lekárstvo. Popri práci na materskom internom oddelení pod láskavým vedením pána primára Antolíka som postupne „prichádzal na chuť“ endoskopiám a čaru gastroenterológie ako takej, keďže je to dosť špecifický odbor na pomedzí chirurgických a interných disciplín s veľmi širokým diferenciálnodiagnostickým záberom, v ktorom sa ale okrem používania mysle nezaobídete ani bez manuálnej zručnosti a kombináciou týchto faktorov ma gastroenterológia a hlavne endoskopie chytili za srdce a pevne ma držia dodnes. Od roku 2002 som pracoval už samostatne spolu so sestričkami Jankou Šustákovou a Alenkou Vlčkovou a po úspešnom absolvovaní atestácie v špecializačnom odbore gastroenterológia na Gastroenterologickej klinike Bratislava v roku 2005, sme v tomto zložení fungovali na GE ambulancii a aj ako ordinár pre gastroenterológiu v levickej nemocnici. Od roku 2012 po odchode do privátnej sféry sme sa presťahovali do terajších priestorov na 6. poschodí polikliniky v Leviciach, kde pracujeme dodnes spolu s dvoma špecializovanými endoskopickými sestrami – naďalej s Jankou a od roku 2018 k nám pribudla Bc. Alicka Siládiová. Od roku 2022 Janka odišla do zaslúženého dôchodku, ako endoskopická sestra pracovala neuveriteľných 41 rokov a nahradila ju Katka Hiselská. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v súlade s najnovšími poznatkami vedy, dopĺňame si vzdelanie a absolvujeme pravidelne rôzne odborné stáže a certifikáty na Slovensku aj v zahraničí, pracujeme so špičkovou certifikovanou endoskopickou technikou firmy Olympus s HD zobrazením a NBI a denne kladieme dôraz na dodržiavanie najvyšších hygienických štandardov. Realizujeme bežné gastroenterologické vyšetrenia v rámci širokej diferenciánej diagnostiky rôznych tráviacich problémov, ale  aj iných ochorení, ktoré by zdanlivo s tráviacim traktom nemuseli súvisieť (napr. chudokrvnosť, osteoporóza, kašeľ atď.) a na základe toho potom indikujeme odbery biologického materiálu, endoskopie, sonografiu, CT, MR a iné vyšetrenia. V prípade potreby samozrejme konziliárne spolupracujeme s inými odbornosťami a v rámci gastroenterológie komplikované stavy konzultujeme a posúvame na riešenie expertom na vyššie pracoviská. Popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti slúži naše pracovisko posledné roky aj ako školiace stredisko pre mladých gastroenterológov v rámci levického okresu. Som si plne vedomý toho, že je v živote veľmi veľa príjemnejších zážitkov ako endoskopie, ale som presvedčený, že neabsolvovať vyšetrenia kvôli prípadným obavám je veľkou škodou. Samotné vyšetrenia s modernou technikou a v rukách skúseného lekára a sestier sú takmer bezbolestné, s možnosťou podania rôznych foriem analgosedácie a vieme pri nich včas zachytiť a prípadne aj endoskopicky definitívne vyriešiť rôzne ochorenia, ktorých zanedbanie by mohlo mať  neskôr vážne následky. Vážení pacienti, určite Vás nechcem touto formou na vyšetrenia nahovárať, ale verte mi, že najväčšou odmenou a radosťou aj pre nás  je ešte včas zachytené ochorenie a definitívne vyliečený pacient, ktorý po vyšetrení a zákroku môže ďalej pokračovať v bežnom živote bez obmedzení. Z našej strany viem sľúbiť len toľko, že spolu so sestričkami sa Vám budeme snažiť vyšetrenia v maximálnej možnej miere uľahčiť a spríjemniť a dúfame, že budete u nás spokojní.