VYŠETRENIE A PRÍPRAVA

GASTROENTEROLOGICKÉ VYŠETRENIE

Je prvým kontaktom medzi lekárom a pacientom, spočíva v rozhovore o Vašich ťažkostiach, ktoré Vás k nám privádzajú, odoberaní anamnézy a na základe zistených údajov Vám potom indikujeme laboratórne vyšetrenia, odbery krvi a stolice , endoskopie a zobrazovacie metódy – sonografie, CT, MR a pod. Na bežné gastroenterologické prvovyšetrenie ako aj na prípadné kontroly pre výsledky nemusíte byť nalačno, pokiaľ nejde o akútny stav. Na vyšetrenie je možné objednať sa na konkrétny čas, ideálne mailom alebo je možné si v ambulantné dni – utorok a štvrtok zobrať ráno číslo a podľa čísla Vás sestričky budú inštruovať ohľadne orientačnej doby Vášho vyšetrenia. Na následné, nami indikované vyšetrenia – endoskopie, CT, MR, sonografie Vás už objednávame my na presne určenú dobu a poučíme Vás o patričnej príprave. Pokiaľ nemáte žiadne ťažkosti, nebola Vám doporučená kontrola a potrebujete len predpísať svoje lieky, tak nemusíte chodiť osobne stačí nás kontaktovať mailom alebo cez receptový formulár a my Vám pošleme lieky elektronicky.

GASTROSKOPIA – EGD – EZOFAGOGASTRODUODENOSKOPIA

Je vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu, flexibilný endoskop Vám po predchádzajúcej anestéze hrdla Lidocainom zavádzame cez náustok do dutiny ústnej, pažeráka, žalúdka až do hornej časti tenkého čreva. Pri vyšetrení okrem diagnostiky ochorení takmer vždy odoberáme vzorky na histologické a imunohistochemické vyšetrenie z rôznych častí horného tráviaceho traktu, prípadne realizujeme aj odber na kultiváciu na Helicobactera pylori. Odber samotných vzoriek ako aj vyšetrenie je nebolestivé, môže byť ale niekedy nepríjemným zážitkom hlavne pre pacientov so zvýšeným dávivým reflexom. Pri vyšetrení je možné podať analgosedáciu vo forme intravenóznej injekcie, najčastejšie midazolamom, vtedy je však nevyhnutné mať doprovod dospelej osoby a ten deň si neplánovať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, nešoférovať atď.

PRÍPRAVA NA EGD

Na vyšetrenie treba prísť nalačno, deň pred vyšetrením môžete normálne večerať do cca 18:00, do polnoci môžete piť tekutiny a užiť svoje lieky. Ráno v deň vyšetrenia už ale musíte byť úplne nalačno, nesmiete nič jesť ani piť tekutiny, svoje lieky si užijete až po vyšetrení. Plánované EGD robíme v pondelok medzi 07:30 – 12:30, objednáme si Vás orientačne na čas. V prípade, že sa liečite na cukrovku alebo užívate viac liekov na „vysoký tlak a srdce“, upozornite na to vopred zdravotnú sestru a budeme sa Vás snažiť uprednostniť.

KOLOSKOPIA

Je vyšetrenie dolnej časti tráviaceho traktu, vyšetrenia robíme každý deň v presne určenom čase podľa doporučenia. Koloskopie sa netreba napriek predsudkom báť, treba si uvedomiť skutočnosť, že pomerne jednoduché preventívne vyšetrenie Vás môže zachrániť pred pokročilým nádorom hrubého čreva so všetkými jeho následkami. Na Slovensku máme dobre zabehnutý program skríningu kolorektálneho karcinómu. Každý pacient má nárok od veku 40 rokov jedenkrát za 2 roky na test stolice na okultné krvácanie cestou obvodného lekára alebo na tzv. primárnu skríningovú koloskopiu (preventívna koloskopia bez OK testu, v prípade negativity sa robí 1x za 10 rokov). V prípade pozitívneho testu Vás obvodný lekár odošle na koloskopiu a podľa nálezu Vám potom my určujeme intervaly ďalších prípadných kontrol. V prípade, že vo Vašej rodine máte blízkeho pokrvného príbuzného s rakovinou hrubého čreva, test zo stolice sa nerobí a obvodný lekár Vás odosiela priamo na koloskopiu v určenom veku podľa rodinnej anamnézy. Dôležité je si uvedomiť, že pacienti s nezhubnými léziami hrubého čreva, ale dokonca aj  s počiatočnými štádiami rakoviny väčšinou nemajú žiadne ťažkosti, preto je podstatné nečakať na prvé príznaky, kedy už môže byť neskoro a ísť na vyšetrenie preventívne.

Vyšetrenie sa realizuje ohybným prístrojom, ktorý sa zavedieme cez konečník a postupne vieme vyšetriť celé hrubé črevo a distálnu časť tenkého čreva. Prístroj má na konci optiku, pomocou ktorej vidíme zväčšený obraz Vášho čreva na monitore. Vyšetrenie môže byť v ojedinelých prípadoch bolestivé, trvá asi 15 – 60 minút podľa nálezu, vo väčšine prípadov sa dá zvládnuť bez prispatia, ale na požiadanie Vám samozrejme podáme injekciu. V prípade rozhodnutia pre analgosedáciu /“prispatie“/ je nutný doprovod dospelej osoby, inak injekcia, najčastejšie midazolam, nebude môcť byť podaná.  V prípade podania injekcie nesmiete viesť motorové vozidlo 24 hodín, prípadne aj iné, zvýšenú pozornosť vyžadujúce činnosti, vykonávať až na druhý deň po injekcii. Druhou možnosťou analgosedácie je inhalácia/vdychovanie plynu Entonox, zložením oxid dusný, ktorý čiastočne tlmí bolesť a jeho  jedinou výhodou oproti injekcii je, že 30 minút po ukončení koloskopie je pacient plne schopný všetkých činností, môže napríklad aj šoférovať a nepotrebuje doprovod po koloskopii. Pri vyšetrení hrubého čreva používame na insufláciu oxid uhličitý/ CO2, po ktorom je menší meteorizmus /nafúknutie brucha po vyšetrení a hlavne zvyšuje bezpečnosť vyšetrenia  pri odstraňovaní lézií z hrubého čreva. Pri vyšetrení Vám vieme poskytnúť jednorázové šortky alebo Vás zakryjeme rúškou. Koloskopia je bezpečná metodika, vďaka ktorej vieme včas predchádzať zhubným ochoreniam hrubého čreva, v prípade nálezu polypov a plochých lézií ich vo väčšine prípadov hneď aj odstraňujeme polypektómiou alebo mukozálnou resekciou počas vyšetrenia. Veľmi vzácne môže dôjsť  pri koloskopii ku komplikáciám, krvácanie po odstraňovaní lézií vieme vo veľkej časti prípadov endoskopicky ošetriť a zastaviť, vážnejšou komplikáciou je perforácia/trhlina v črevnej stene , ktorá ale najčastejšie vzniká  v súvislosti  s chorobným procesom čreva/ napr. nádor, zapálený divertikul/ vydutina hrubého čreva, resp. v súvislosti s operačným zákrokom pri endoskopii, napr. polypektómiou, mukóznou resekciou.   Niektoré poškodenia vieme ošetriť endoskopicky, v ostatných prípadoch je potom potrebné operačné riešenie, k týmto komplikáciám naozaj ale dochádza len vo veľmi ojedinelých prípadoch. Po väčšom invazívnom zákroku pri endoskopii nedoporučujeme najbližší mesiac dlhšie cesty, resp. lety do miest s nižšou úrovňou zdravotnej starostlivosti. 

PRÍPRAVA NA KOLOSKOPIU

Tu to je už zložitejšie, podľa môjho názoru je príprava na vyšetrenie nepríjemnejšia ako samotná koloskopia. Treba si ale uvedomiť, že kvalitná príprava je hlavne vo Vašom záujme a treba s ňou poctivo „zabojovať“. Čím ste lepšie pripravený, tým sa koloskopia ľahšie robí, je menej bolestivá a samozrejme znižuje sa riziko prehliadnutia ochorenia. Máme teraz k dispozícii rôzne  druhy  prípravkov, pred vyšetrením Vám predpíšeme recept, ktorý si treba vybrať do 7 dní v lekárni a pripravujete sa podľa presného návodu, ktorý máte podrobne rozpísaný po rozkliknutí linku konkrétneho prípravku nižšie. Návod na prípravu s Vami podrobne preberie a poučí Vás zdravotná sestra na ambulancii pri objednávaní sa na vyšetrenie. Prosíme Vás hlavne o dôsledné dodržanie časov prípravy aj ostatných pokynov v doporučení, je to pre konečný úspech a výpovednosť vyšetrenia veľmi dôležité.

PRÍPRAVA FORTRANS

PRÍPRAVA CLENSIA

PRÍPRAVA MOVIPREP

PRÍPRAVA PLENVU